Hoe Iran vrede wil stichten in Syrië

In dit persbericht worden de belangen en plannen van Iran omtrent de komende onderhandelingen in Afghanistan gepresenteerd en uitgelegd, om zoveel mogelijk duidelijkheid en transparantie te geven over de positie van Iran over de situatie in Syrië en Irak.

Over Iran

De Islamitische Republiek van Iran is het vaderland van 81 miljoen mensen, een van de volkrijkste landen van het Midden-Oosten. Iran is een stabiliserende en Democratiserende factor in de regio.

De belangen van Iran

Wat voor Iran belangrijk in de onderhandelingen is:

De Amerikaanse inconsistentie

Recent werd de Nucleaire deal door de Amerikaanse president Donald J. Trump ‘The worst deal ever’ genoemd. Een totaal ongegronde uitspraak.
Deze deal is na 2 jaar onderhandelen met onder andere Amerika, toen onder het gezag van president Obama, gesloten. Vóórdat deze deal gesloten was was Iran internationaal enorm geïsoleerd door zware economische sancties. De Nucleaire deal houdt in dat Iran in ruil voor het opheffen van deze sancties een overgroot deel van het uranium dat in ons Iran gewonnen wordt af moeten staan. De deal is voor beide partijen niet perfect, dit is vrijwel onmogelijk. Het is dan ook geen bilaterale deal maar een deal opgesteld door de veiligheidsraad. Maar uiteindelijk is de prioriteit van het westen om zoveel mogelijk uranium van Iran af te nemen gelukt evenals dat Iran economisch aanzienlijk vooruit is gegaan door de opgeheven sancties. Inmiddels heeft de VS weer een nieuwe president, wie recent openlijk heeft geuit dat hij fel tegen deze deal is. Dit zou erg ongunstig voor Iran kunnen zijn maar ook voor het westen met wie Iran deze deal heeft vervaardigd. Bovendien verliest de Verenigde Staten zijn geloofwaardigheid door nu opeens uit een deal te stappen waar twaalf jaar aan vooraf heeft moeten gaan waarvan twee jaar aan onderhandelingen en tien jaren daarvoor al door aanstellerigheid van de Amerikaanse kant, ze maakten toen namelijk in geen enkel opzicht een realistisch aanbod. Het lijkt het volk van Iran dan ook niets dan redelijk om voorafgaand aan onderhandelingen en samenwerking met de Verenigde staten van Amerika Iran ervan verzekert dat de huidige deal gewoon overeind blijft. Wij vinden dat alle partijen met elkaar in gesprek moeten gaan en daarom vraagt het volk van de Islamitische Republiek aan de VS om zich als een betrouwbare en geloofwaardige partner op te stellen.

Sanctieverslaafd en hypocrisie

Amerika lijkt ervan te houden om dan maar overal sancties op te leggen, het is in het algemeen belang dat Washington dit beleid vermindert. De VS creëert hierdoor alleen maar weerstand tegen hen. De VS is dus niet betrouw- en voorspelbaar en Iran is dit wel. Zo heeft bijvoorbeeld de Internationaal kernenergie agentschap al zeven keer gecontroleerd of Iran zich aan zijn afspraken houdt en dit was uiteraard het geval. Als de VS zich bij een nieuwe president tegen deze deal keert en dus als belangrijke speler in de wereldpolitiek niet consequent is, zal de VS zijn internationale geloofwaardigheid verliezen.
Deze houding van de VS wordt mede veroorzaakt door Israël en Saudi-Arabië die Iran aanwijzen als de duivel om hun eigen slechte gedrag goed te praten. Denk maar aan de onderdrukking van Palestina, de Israëlische nederzettingen in de westelijke jordaanoever die illegaal zijn verklaard door het internationaal recht. Hebben de Verenigde Staten Israël sancties opgelegd? Israël weigerde tevens het non-proliferatie verdrag te tekenen, nog steeds geen sancties? Saudi-Arabië steunt altijd extremisme en onrust waar Iran altijd democratie en stabiliteit gesteund.
Iran is altijd bereid geweest de dialoog aan te gaan met landen in de regio en zal in de onderhandelingen in Afghanistan over de onrust in Syrië en Irak zich tegenover alle landen coöperatief instellen, in de hoop dat alle andere onderhandelaars dat ook zullen doen. Helaas hebben niet alle landen in onze regio zich altijd zo opgestelt. Kijk maar naar toen Saudi-Arabië en de VAE de taliban, die verantwoordelijk is voor onderdrukking en massamoord als officiële regering van Afghanistan herkende en naar toen Saudi-arabië de democratische regering van Irak ondermijnde. Kijk maar naar hun financiering van terroristen, kijk maar naar hun genocide in Jemen. Toch zijn Israël en Saudi-Arabië bondgenoten van de VS.

Eventuele onafhankelijkheid van de Iraakse koerden

Een eventuele afscheiding van de Iraakse koerden, waar 25 september over gestemd werd zou niet gunstig zijn voor de stabiliteit van Irak, een land dat instabiel en onveilig is door terreur. Afscheiding van de koerden is zelfs ongrondwettelijk en de Iraakse koerden hebben niet de economische zelfredzaamheid die nodig is om onafhankelijk te worden en dit zou leiden tot weer een nieuw conflict. Dit is weliswaar geen deel van Syrië maar toch zal het conflict veel invloed hebben op de syrische burgeroorlog, daar iraaks-koerdistan aan Syrië grenst.

De Syrische koerden

De Syrische regering liet 25 september weten dat ze overwegen meer autonomie te geven aan de koerdische gemeenschap, dit steunt Iran. Als de meer dan twee miljoen syrische koerden tevreden worden gesteld is de vrede een stap dichterbij.

Ontstaan en verloop conflict

De democratisch gekozen regering van Assad werd in 2011 opgeschrikt door gewelddadige, jihadistische protesten, en om het vreedzame bewind van Assad in stand te houden was niet terugvechten onmogelijk. De rebellen, teleurgesteld in het seculiere Syrische rechtssysteem, willen de Sharia instellen en zo veel mogelijk onderdrukkende maatregelen nemen als ze maar kunnen. De rebellen die in Syrië actief zijn bestaan onder andere uit Al-Qaeda en Islamitische Staat, met steun van Amerikaans belastinggeld. Net zoals in de koude oorlog in Afghanistan richt de VS door blind met geld en wapens te gooien ongelofelijke schade aan. Fundamentalistische groeperingen kunnen nu al jarenlang indirect op Amerikaans geld rekenen, wat het probleem alleen maar groter maakt. Omdat de VS weigert te stoppen met hun steun aan de rebellen blijft het onmogelijk voor de regering van Assad om de jihadisten te verdrijven. Hoewel het lijkt alsof IS door de rebellen wordt teruggedreven is het belangrijk om te begrijpen dat IS alleen maar plaats maakt voor meer terroristen. Totdat het Syrische leger in staat is om de macht te grijpen blijft Syrië een probleem zonder oplossingen.

Steun aan de Syrische regering

Het zou onverstandig zijn de macht te geven aan het Vrije Syrische leger, een land in burgeroorlog moet men niet laten leiden door een rebellerende groep, die heeft samengewerkt met terroristische organisaties als het islamitisch front. Het is irrealistisch dat het VSL ooit Syrië zal regeren, aangezien het een rebellerende militaire groep is en omdat het nu maar een heel klein deel van het Syrische grondgebied in handen van het vrije Syrische leger is. De regering van Assad kan veel beter de veiligheid van Syrië waarborgen zowel nu als in de toekomst en zal, als die regering overeind blijft, zelfs een stabiliserende werking op het hele midden-oosten kunnen hebben, de regering van Assad is namelijk een seculiere democratie. IS moet verslagen worden en dat gaat het best via de huidige regering van Syrië, niet door rebellen te steunen die samenwerken met terroristen.

Islamitische Staat

Veiligheid heeft voor Iran altijd al hoog aangeschreven gestaan. Door recente gebeurtenissen is dit streven echter flink aangetast. De Islamitische Staat heeft meerdere malen aanslagen proberen te plegen in Iran. De inlichtingendienst heeft Iran gewezen op onder andere in juni 2016 in Teheran en op wel vijftig plekken tegelijk.
Het overgrote deel van de Iraanse bevolking is sjiitisch, 9% hiervan is echter soennitisch. De Islamitische Staat probeert op deze Iraniërs zijn invloed uit te oefenen. Volgens hen zou de Iraanse regering de soennieten in eigen land namelijk discrimineren. De Islamitische Staat heeft vervolgens aan de Iraanse soennieten opgeroepen om in opstand te komen tegen de regering en ook om aanslagen te plegen in moskeeën in Teheran en Isfahan.
Iran steunt, samen met Rusland, als bondgenoot van Syrië de regering van Assad door middel van het sturen van militaire en materiële hulp in de strijd tegen de terreurorganisatie IS. Iran heeft dan ook aanzienlijk vaker succes gehad in deze strijd dan andere landen, met name de soennitische staten (Saudi-Arabië, Turkije, Qatar, Arabische Emiraten).

Oplossing alleen mogelijk door dialoog

Iran gelooft dat de oorlog in Syrië alleen kan worden opgelost als alle onderhandelaars de dialoog aangaan en hoopt dat alle partijen openstaan voor de oplossing van anderen, anders is er geen vrede mogelijk, vrede en stabiliteit zijn immers in het belang van alle onderhandelaars. Wij zijn het het syrische volk een oplossing verschuldigd. De Islamitische Republiek is dan ook bereid aan iedereen concessies te doen zolang dat binnen de redelijkheid valt.